Reymatik, oy kullanma işleminin elektronik ortamda yapılmasını sağlamak  amacıyla dokunmatik panel kullanılarak üretilen kiosk cihazıdır. Tamamıyla kapalı devre olarak tasarlanmış olan cihazda oy verme işleminin gerçekleştirilmesi için geniş kapsamlı bir uygulama programı yazılmıştır. Seçmenler kendilerine ait elektronik kimlik kartlarıyla 10-15 saniye içerisinde oylarını kullanabilmektedirler.

      Reymatik projesi tasarlanırken Türkiye'deki tüm genel ve yerel seçimlerde seçmenlerin elektronik ortamda oy kullanmalarını sağlayacak bir cihaz üretmek amaçlanmıştır.
     
     
PROJENİN HEDEFLERİ
1-) Oy verme işleminin elektronik ortamda yapılmasını sağlamak.
2-) Seçim sonuçlarının en kısa sürede alınmasını sağlamak.
3-) Seçim sürecinin ülke ekonomisine getirdiği ekstra maliyeti azaltmak.
4-) Seçim sürecinde yaşanan insan kaynaklı hataları ortadan kaldırmak.
5-) Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumları'nda üretim faaliyetlerini arttırmak.

     
PROJENİN SÜRESİ
HAFTA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
PLANLAMA
X
                     
KAYNAK TARAMA
X
                     
ARAŞTIRMA
 
X
                   
KİŞİSEL GÖRÜŞMELER
 
X
X
X
               
İMALAT
       
X
X
X
X
X
X
X
 
PROJENİN DENENMESİ
                     
X
      PROJENİN UYGULANABİLİRLİĞİ
     
      Reymatik, genel ve yerel seçimler ile çeşitli kurum veya kuruluşların kendi bünyelerinde yapacakları seçim işlemlerini çok kısa sürede gerçekleştirebilecekleri bütün özellikleri taşımaktadır. Tamamıyla kapalı devre sistem olarak tasarlanan Reymatik projesinin, yazılımı hazırlanırken her türlü güvenlik önlemi alınmıştır.

     
PROJENİN EKONOMİYE SAĞLAYACAĞI KATKILAR
     
      Yüksek Seçim Kurulu, 22 Temmuz 2007'de yapılan Milletvekili Genel Seçimlerinin maliyetini 104 milyon TL olarak hesaplamıştır. Bu orana siyasi partilere yapılacak 385 milyon TL'lik hazine yardımı eklendiğinde maliyetin 489 milyon TL'yi bulduğu duyurulmuştur.
      Reymatik projesi hayata geçirildiği takdirde,
oy pusulası, parmak boyası, oy sandığı gibi giderler tamamen ortadan kalkacaktır. Reymatik için tek görevlinin yeteceği de düşünüldüğü takdirde görevliler için ayrılan maliyet de %70 oranında düşecektir. Reymatik projesi hayata geçirildiği takdirde sandık bazında seçim sonuçları 10 saniyede alınacaktır. Diğer bir deyişle Reymatik %99 oranında zaman tasarrufu sağlayacaktır.
      PROJENİN EKİBİ
     

Proje Hakkında - Fotoğraflar - Basında "Reymatik" - Videolar - İletişim